// //]]>
MỘNG GIANG HỒ tặng v17
08h30 12.5 mở s32
👉Đánh lân fix nhặt đồ khủng giá trị hàng trăm tệ:))
👉1 ngày đủ lên lv tầm 70-80, nhặt thần thú Lân trong ngày
👉 Kiếm đá tốc, mảnh tướng, bùa...quá dễ

link game ios: http://qudao.hehesy.com/down/downgame/id/1376/ag/sy66773508.html
Link game adroi: https://goo.gl/RJFmiZ

Cách đăng ký tài khoản Android: 

http://bit.ly/2KNQhNR

Cách đăng ký tài khoản IOS: https://goo.gl/sBfbfqLike FanPage Nhận Tin Bài Viết Chuyên Mục

NoteGamer 1.3 | Trở về đầu trang
Chat Messenger Support
Bạn Cần Quãng Cáo Game?